φιλοζωία X, 2014, Mischtechnik auf Papier, 65 x 50 cm
φιλοζωία I, 2014, Mischtechnik auf Papier, 65 x 50 cm
φιλοζωία II, 2014, Mischtechnik auf Papier, 65 x 50 cm
φιλοζωία VIII, 2014, Mischtechnik auf Papier, 65 x 50 cm